วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สรุปตามความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 21st แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 By  sawai butwong

PLC จิตศึกษา | ครูโรงเรียนบ้านหนองดุม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการทำจิตศึกษาร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาสติและปัญญาภายในก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูในโรงเรียนบ้านหนองดุม

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กระต่ายน้อยน่ารัก | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ผลงาน น้องๆอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองดุม