วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

PLC จิตศึกษา | ครูโรงเรียนบ้านหนองดุม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการทำจิตศึกษาร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาสติและปัญญาภายในก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูในโรงเรียนบ้านหนองดุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น